Press

April 24, 2011. Maastricht Aktueel: Ruim honderd kinderen in Stadspark op zoek naar Paaseieren About a hundred children look for Easter eggs in the City Park

March 22, 2010. Crossroads: New English-speaking church in Maastricht.

March 29, 2010. MaastrichtRegion.com: Easter Services at Damascus Road.

June 22, 2010. Crossroads: Damascus Road International Church in Maastricht.

July 26, 2010. Dagblad De Limburger Newspaper. God houdt ook van gitaren. (Click the link to view the full PDF of the article.) The text is available below in the original Dutch and translated into English.

Headline: God also loves guitars

Faith: Damascus Road is the latest international church community in Maastricht
Photo caption: Kent Linneweh passionately leads the Damascus Road service

No incense, but laptops. No altar but a screen. And no crosses but guitars. Welcome to Damascus Road, new church in Maastricht.

By Stefan Gybels

Just a moment. Kent Linneweh really must intervene. His microphone is off, and so his guitar and vocals can not be heard well. The soundcheck for a concert? Not at all. This is Damascus Road, the newest international church in Maastricht.

Each Sunday the community holds a celebration in youth hostel Stayokay on the Maas river. Whoever expects a traditional church service must not be at Damascus Road. A band plays live music, the service is done from a laptop and can be followed on a large screen and crucifixes are not to be found.

“We want to demonstrate that church services and church music do not need to be boring,” says Linneweh. He is the founder and pastor of Damascus Road.

Damascus Road is aiming at the English speaking community in Maastricht. “Understanding English is the only requirement to follow our service,” says Linneweh. “Futhermore, everyone is welcome, regardless of country of origin or faith.”

Linneweh knows the Catholic background of Maastricht. “We absolutely did not begin here to stir up competition. We want to offer a complementary addition. People who do not go to a ‘normal’ church because they speak Dutch there, can come to Damascus Road.”

Those who visit a service at the new church will quickly see that there are more differences from the ‘normal’ church than just the language. The participants begin the service by shaking hands and thanking each other for coming. Then the band, with lead singer Linneweh, provides a refined musical sequel. Music is central to the whole service.

Lineweh:”Going to church should be a party. People have to feel good and free when they leave the service.”

The service yesterday was attended by about 20 people. What Linneweh thinks is too few. “Our goal is to soon rent the Maastricht Music Hall for our services. And maybe even larger. The more people who receive God, the better.”

____________________________________________________________________

Geloof: Damascus Road is de nieuwste internationale kerkgemeenschap in Maastricht
Photo Caption: Kent Linneweh liedt de dienst van Damascus Road vol passie.

God houdt óók van gitaren

Geen wierook, maar laptops. Geen altaar maar een scherm. En geen kruizen maar gitaren. Welkom bij Damascus Road, nieuw kerkgenootschap in Maastricht.

door Stefan Gybels

Even een ogenblikje. Kent Linneweh moet echt even ingrijpen. Zijn microfoon
staat uit, en dus zijn zijn gitaar en gezang niet goed genoeg te horen. De soundcheck voor een concert? Niks ervan. Dit is Damascus Road, de nieuwste internationale kerkgemeenschap in Maastricht.

Elke zondag houdt de gemeenschap een viering in jeugdhostel Stayokay aan de Maas.
Wie traditionele kerkgebruiken verwacht, moet bij Damascus Road niet zijn. Een band speelt live muziek, de dienstwordt gedaan vanaf een laptop en is te volgen op een groot scherm en kruisbeelden zijn er niet te vinden.

„Wij willen laten zien dat kerkdiensten en kerkmuziek niet saai hoeven te zijn”, zegt Linneweh. Hij is de voorganger en bedenker van Damascus Road.

Damascus Road is bedoeld voor de Engelssprekende gemeenschap in Maastricht. „Engels verstaan is eigenlijk de enige vereiste om onze bijeenkomsten te kunnen volgen”, zegt Linneweh. „Verder is iedereen welkom, ongeacht land van herkomst en ongeacht geloof.”

Linneweh kent de katholieke achtergrond van Maastricht. „Wij zijn
echter absoluut niet begonnen om concurrentie aan te wakkeren. Wij willen juist een aanvulling bieden. Mensen die in een ‘gewone’ kerk niet terecht kunnen omdat daar Nederlands wordt gesproken, kunnen bij Damascus Road terecht.”

Wie een dienst van de nieuwe gemeenschap bijwoont, ziet echter al snel dat er meer verschillen met de ‘gewone’ kerk zijn dan louter de taal. De aanwezigen beginnen met
elkaar een hand te geven en elkaar te bedanken voor de komst. Daarna zorgt de band met leadzanger Linneweth voor een verfijnd muzikaal vervolg. Muziek staat de hele dienst centraal.

Linneweh: „Naar de kerk gaan moet een feest zijn. Mensen moeten zich goed en vrij voelen als ze naar buiten gaan.”

De dienst van gisteren werd bijgewoond door zo’n twintig personen. Wat Linneweh betreft te weinig. „Ons doel is straks de Maastricht Music Hall afhuren voor onze dienst. En misschien kunnen we dan nog wel groter. Hoe meer mensen God willen ontvangen, hoe beter.”